στόχοι

Η ομάδα Creativity Platform δημιουργήθηκε με πρωταρχικό στόχο να υπογραμμίσει τη σχέση της δημιουργικής οικονομίας με τη σύγχρονη αστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Είναι μια πλατφόρμα παρατήρησης, διαλόγου, δικτύωσης και υποστήριξης των “δημιουργικών δυνάμεων” της πόλης.

Αναλυτικότερα η Creativity Platform φιλοδοξεί:

  • Να αποτελέσει ένα επιστημονικό και ερευνητικό παρατηρητήριο με αντικείμενο τη χαρτογράφηση της δημιουργικής οικονομίας και την αξιολόγηση της δυναμικής και των προοπτικών της.
  • Να ανοίξει ένα φόρουμ διαλόγου για την συνδιαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πολιτιστική και δημιουργική οικονομία με την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων: δημιουργών, θεσμών, φορέων, παραγωγικού ιστού και ενδιάμεσων.
  • Να λειτουργήσει ως πλατφόρμα δικτύωσης και συνεργασιών τόσο για την ενίσχυση της ταυτότητας της τοπικής δημιουργικής κοινότητας όσο και για τη εξωστρέφειά της, συνδέοντάς την με πόλους δημιουργικής οικονομίας από άλλες χώρες.
  • Να αναπτύσσει και να εξελίσσει εργαλεία υποστήριξης και συνεχούς κατάρτισης και ενημέρωσης της δημιουργικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση και την οικονομική της βιωσιμότητα.