Μπείτε στο χάρτη!

Η χαρτογράφηση της δημιουργικής οικονομίας, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία του CREATIVITY FOR.TH. έχει ήδη ξεκινήσει! Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 3′. Οι απολύτως εμπιστευτικές και ανώνυμες πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα επιτρέψουν το σχεδιασμό σε βάθος και με επιστημονικό τρόπο των επερχόμενων δράσεων και των απαραίτητων εργαλείων για την υποστήριξη της δημιουργίας στη Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε το παρακάτω link:

BE CREATIVE SURVEY: http://becreative.gr/survey/