Δημιουργικές Πόλεις της Περιοχής του Άμστερνταμ

«Μαγαζί μιας στάσης για τις δημιουργικές βιομηχανίες» χαρακτηρίζει τη δράση της η πλατφόρμα «Δημιουργικές Πόλεις της Περιοχής του Άμστερνταμ» (CCAA) που λειτουργεί με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της δημιουργικής οικονομίας στην μητροπολιτική περιοχή του Άμστερνταμ. Η πολυκεντρική περιοχή αυτή, με κέντρο το Άμστερνταμ, θεωρείται ως ο δημιουργικός πυρήνας της Ολλανδίας και μια από τις πέντε ισχυρότερες δημιουργικές πόλεις-περιφέρειες του κόσμου.

Ειδικότερα, στόχος της πρωτοβουλίας CCAA είναι

  • η εγκατάσταση δημιουργικών επιχειρήσεων στην περιοχή
  • η προώθηση και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην περιοχή από άλλες επιχειρήσεις, και
  • η ανάδειξη της ελκυστικότητας της περιοχής στους δημιουργικούς επιχειρηματίες και στα δημιουργικά ταλέντα.

 

Ο τριπλός αυτός στόχος επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσω της διαμεσολαβητικής θέσης που έχει η CCAA στο δίκτυο των δημιουργικών επιχειρήσεων. Λειτουργεί, δηλαδή σαν μία πλατφόρμα δικτύωσης των δημιουργικών επαγγελματιών, με άλλους επιχειρηματικούς φορείς, εντός και εκτός Ολλανδικών συνόρων.

Για να επιτύχει αυτή τη δικτύωση, η CCAA συγκεντρώνει στοιχεία για τις δραστηριότητες του δημιουργικού τομέα στην περιοχή και διοργανώνει δράσεις που ενισχύουν τη χωρική συγκέντρωση της δημιουργικότητας στην περιοχή αυτή. Επίσης, προσφέρει

υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο σε ξένες εταιρίες όσο και σε καινούριες επιχειρήσεις στο ξεκίνημα τους. Όπως είναι φυσικό, η προώθηση της τοπικής δημιουργικής βιομηχανίας, ώστε να προσελκύσει την προσοχή εθνικών και διεθνών επιχειρήσεων, είναι στις βασικές προτεραιότητες της πλατφόρμας CCAA.

Τέλος, η στρατηγική που ακολουθεί η ομάδα της πλατφόρμας CCAA έχει έναν χαρακτήρα χωροταξικού σχεδιασμού –και όχι μόνο οικονομικού- καθώς λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν όλους τους χωρικούς παράγοντες που κάνουν την μητροπολιτική αυτή περιοχή ελκυστική και ανταγωνιστική στον κλάδο της οικονομίας. Το ελκυστικό φυσικό και αστικό περιβάλλον, η γεωστρατηγική θέση της περιοχής στο κέντρο της Ευρώπης, το ισχυρό τραπεζικό σύστημα, οι υπάρχουσες δυναμικές υπηρεσίες ειδικά στον κλάδο της καινοτομίας, η ύπαρξη του αεροδρομίου Schipol, το λιμάνι του Άμστερνταμ καθώς και η στρατηγική θέση της Ουτρέχτης στο μεταφορικό δίκτυο της Ολλανδίας καθιστούν την μητροπολιτική περιοχή του Άμστερνταμ ιδανική για την ανάπτυξη ενός πόλου συγκέντρωσης του επιχειρηματικού κεφαλαίου της δημιουργικής οικονομίας.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η πλατφόρμα «Δημιουργικές Πόλεις της Περιοχής του Άμστερνταμ»

Πληροφορίες για την πλατφόρμα στα αγγλικά.

Πληροφορίες για την Μητροπολιτική Περιοχή του Άμστερνταμ