Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Δημιουργική Οικονομία

 

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Δημιουργική Οικονομία (ecce) εδρεύει στην πολυκεντρική, μητροπολιτική περιοχή της Ruhr, στην πόλη του Dortmund της Γερμανίας. Το ινστιτούτο προήλθε σαν μετεξέλιξη της πλατφόρμας RUHR.2010, η οποία αποτελούσε την οργανωτική επιτροπή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2010 στην περιφέρεια της Ruhr.

Στόχος του ινστιτούτου είναι η άμεση υποστήριξη των ενεχομένων στη δημιουργική οικονομία, καθώς και η ανάπτυξη των χώρων και τόπων δημιουργίας, δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ruhr. Ο ρόλος του κέντρου είναι να λειτουργεί σαν μια πλατφόρμα διαμεσολάβησης και δικτύωσης μεταξύ των παραγόντων που απαρτίζουν τη δημιουργική οικονομία, ώστε να  προκύπτουν πιο οργανωμένες αναπτυξιακές δράσεις με φυσικά ουσιαστικότερα αποτελέσματα.

Μια από τις πιο επιτυχημένες και ενεργές δραστηριότητες του ecce είναι το διαδικτυακό περιοδικό LABKULTUR.TV, στο οποίο φιλοξενούνται άρθρα και ενημερώσεις από τον χώρο του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας τόσο για την περιοχή της Ruhr και τη Γερμανία, όσο και για το σύνολο της Ευρώπης.

Παράλληλα, το ecce σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και τοπικές αρχές είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος «Creative.Quarters» που εφαρμόζεται στη μητροπολιτική περιοχή της Ruhr και έχει σαν στόχο την αστική ανανέωση της περιοχής, ως αντίδοτο στην αποβιομηχάνιση της, μέσα από την αειφορική ανάπτυξη της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Creative.Quarters» έχουν πραγματοποιηθεί σειρά συνεδρίων που παρουσιάζουν τη δυναμική της δημιουργικής οικονομίας για την ανάπτυξη των πόλεων, καθώς και ενδιαφέρουσες μελέτες από σημαντικούς ερευνητές του χώρου, όπως ο Charles Landry.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

e-c-c-e.de  Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Δημιουργική Οικονομία

http://goo.gl/GLZrI Το πρόγραμμα “Creative.Quarters”

http://labkultur.tv/en Το ιντερνετικό περιοδικό LABKULTUR του ecce

http://goo.gl/jLb43 H μελέτη του Charles Landry για την περιοχή της Ruhr και την ανάπτυξη της βάσει της δημιουργικής οικονομίας. “Creativity, Culture & the City: A question of interconnection -A Study of the Forum d’Avignon Ruhr” (2012)