Δημιουργικές πόλεις στην κεντρική Ευρώπη

 

 
Το πρόγραμμα “Creative Cities” που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «CENTRAL EUROPE» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνεργασίας πέντε πόλεων της κεντρικής Ευρώπης στα θέματα που αφορούν την δημιουργική οικονομία και την αστική ανάπτυξη. Οι πόλεις που συμμετείχαν ήταν η Λειψία (Γερμανία), Γένοβα (Ιταλία), Gdansk (Πολωνία), Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) and Pecs (Ουγ­γαρία).

Το πρόγραμμα έκλεισε με τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Δημιουργική αστική ανάπτυξη» το οποίο πραγματο­ποιήθηκε στη Γένοβα, στο Palazzo Ducale.

«Η διατύπωση μοιάζει εύκολη αλλά η έννοια είναι σύνθετη. Αυτό που προσδοκούμε ως «δημιουργική πόλη» έχει συζητηθεί για πάνω από δύο δεκαετίες. Με αυτό τον όρο αναφερόμαστε σε πόλεις που έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν στο διεθνή ανταγωνισμό αξιοποιώντας  τα πλεονεκτήματα μιας βιομηχανίας που βασίζεται σε εξειδίκευση γνώσης και ταλέντου και σε μια φαινομενικά «άυλη» παραγωγική διαδικασία αλλά ωστόσο επικερδής, όταν εμπορευματοποιείται. Το να καθοριστεί με ακρίβεια η δημιουργικότητα δεν είναι τόσο απλό καθώς δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί γιατί μερικές πόλεις πετυχαίνουν σε αυτόν τον τομέα και άλλες όχι».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κλήθηκαν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους επιστήμονες, όπως ο βρετανός Charles Landry, πολεοδόμος και «εισηγητής» της έννοιας της «δημιουργικής πόλης», ο Franco La Cecla – αρχιτέκτων και πολιτιστικός ανθρωπολόγος και η Anna Corsi – Διευθύντρια του Urban Lab της Γένοβα. Τη συζήτηση συντόνισε ο Agostino Petrillo – ερευνητής και καθηγητής αστικής κοινωνιολογίας

Παράλληλα με το συνέδριο πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμα δράσεις: (1) έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Αστική βιωσιμό­τητα και δημιουργική ανάπτυξη των πόλεων» στην οποία συμμετείχαν νέοι δημιουργοί από τις πέντε πόλεις – εταίρους του προγράμματος (2)  Εργαστήριο με θέμα «Between copyright and copyleft – the protection of copyrights in European legislation. Pictures, photography and other visual languages»

Το site του προγράμματος «Creative Cities»:

http://creativecitiesproject.eu/en/

Όλο το υλικό του διεθνούς συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ:

http://creativecitiesproject.eu/en/meeting/2012/06-2012/06-International_Conference.shtml