Δίκτυο Ευρωπαϊκών Δημιουργικών Επιχειρήσεων

 

 

 

Η πλατφόρμα «European Creative Business Network» είναι μια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε μικρής κλίμακας επιχειρηματίες της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη. Συνδέοντας δημιουργικές επιχειρήσεις με άλλους επιχειρηματίες στην Ευρώπη, οι εμπνευστές και διαχειριστές της πλατφόρμας οραματίζονται τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας, ακόμα και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι «να καθιερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια πιο προσιτή, αποτελεσματική και ανταποδοτική ενιαία αγορά για μικρούς δημιουργικούς και πολιτιστικούς επιχειρηματίες».

Πληθώρα φορέων και ιδρυμάτων συμμετέχει και στηρίζει αυτό το πανευρωπαϊκό δίκτυο. Ανάμεσα στα μέλη συγκαταλέγονται όχι μόνο επιχειρήσεις, αλλά και κρατικοί φορείς, πόλεις, περιφέρειες και ήδη υπάρχοντες φορείς και δίκτυα.

Η πρωτοβουλία και πλατφόρμα έχει έναν τετραπλό άξονα προτεραιοτήτων:

  1. Να προσφέρει στου δημιουργικούς επιχειρηματίες τη δυνατότητα να συνεργαστούν μεταξύ τους και να βρουν άνοιγμα σε νέες αγορές
  2. Να δημιουργήσει δεσμούς συνεργασίας μεταξύ δημιουργικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων άλλων κλάδων, με σκοπό να γίνουν πιο καινοτόμες και εν τέλει πιο επιτυχημένες
  3. Να προσφέρει υποστήριξη όσον αφορά διασυνοριακές χρηματοδοτήσεις και να βελτιώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτούς τους πόρους
  4. Να δικτυώσει και να προωθήσει τη δημιουργική και  πολιτιστική βιομηχανία στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της είναι ανοιχτή σε όλους, είτε ως επισκέπτης, είτε με τη δημιουργία λογαριασμού μέλους. Το site παρέχει λίστα με εκδηλώσεις σχετικές με τη δημιουργικότητα σε όλη την Ευρώπη, ανοιχτές θέσεις εργασίας στη δημιουργική βιομηχανία και μηχανή αναζήτησης των φορέων που

υποστηρίζουν την πρωτοβουλία. Η πλειοψηφία των υπηρεσιών υποστηρίζεται από διαδραστικούς χάρτες, που βοηθάει στην καλύτερη και ταχύτερη αναζήτηση πιθανών συνεργατών.

Τέλος, το European Creative Business Network έχει μια δυναμική παρουσία τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα social media της πλατφόρμας είτε για ενημέρωση θεμάτων σχετικά με τη δικτύωση και τη συνεργασία δημιουργικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, είτε ακόμα για θέματα γενικότερης πληροφόρησης και διασκέδασης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το site της πλατφόρμας European creative business network

http://ecbnetwork.eu/